Vid Friedrichstr var Marxsist Leninismens fulla tryne som tydligast