Salgado är vist i stan, här lite exotiska mäniskor-2005