Arkiv för kategori: Jämtland

De stora myrarna

Fjällvärld, här Vållådalsfjälen med Härjångsån i förgrunden